Wednesday, September 2, 2009

Perada Maha Re By Nanda Malani

ïÀǼå ÄÍ Ü
Äå ÌèÍèÈæÈà ¤ÇĶïÈà
ÄêÍê¾ ïÍåÉå諭 ÎïÌå—¾à ÉæÎÀê¾
§ï —¶åÀºà ᄎè¾à ªÈåªèÆ
¨óΨ ¨æÈÈ¨à ¢ºèÖïÉÈå..
¤ÇÍèÌ ºæÉ× —Æõ¾ ¨óÈè¾à
§Âïªà Ìê¾Çæºà ÀæºëĨ ªè¾è ¡æº
Ì¼å ¼æïɾàユ
¦à ªè¾àï¾¾à....
§ÂÍ´ ïÀŠ¨È
ÆêªÆ ¾èÄï¨å´
ïɾàÑƾྴ ¼ÉÌ À敾 ¡æº
ÌÄåÉ ï¼¾àÄ´ ïÌï¾ïÍÌèºè¾à.....
 
Perada Maha Re By Nanda Malani  (2.5MB)
You can use the following link to Download this Song

http://www.sendspace.com/file/xpbweu

No comments:

Post a Comment

ගීතයට අදාලව ඔබේ හිතට දැනෙන දෙ ලියන්න .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...