Tuesday, August 25, 2009

Akeekaruda Obe Sithath By Edward Jayakody

¡¨é¨Çæ¼ ¾êï‰ Ì躺à ïÉÇïÎà ïÀÇïȾ ÇÎ Éåïªà
¡¨é¨ÇæÆè Äïª Ì躺à Íľå Ìæ¶ ÌêΪ¨à Éåïªà
¦à ÌêÎïªà ÀåÉƾྠÉÎåïÇ弨à ïÌà ¾æ諭à¾
 
 
Akeekaruda Obe Sithath By Edward Jayakody

http://www.sendspace.com/file/jwo1hd

No comments:

Post a Comment

ගීතයට අදාලව ඔබේ හිතට දැනෙන දෙ ලියන්න .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...