Friday, October 30, 2009

Wasanthaye Aga By Edward Jayakody

É̾àºïÆ ¡ª ÍÄêïÉÄê ïÌåóÖÆ
ÈÉæÈè ºÈåɨ —ÌêÈ ¨ëÌêŠ Äº
¡Í辺 諭 ïÀÇ ï¾å¨é ¨»å ¡Ìå
¡õºè¾à ÌêÌêĨà 諭 ïɾàÑ ÆÄê
Îå Ì¿ ¾æ諭å ïÍåÇåïŒ..
ªèÄ¾à ¾èɾྴ Õ—ºïÆ
ÆÈè 屮ú¾¼
¢¶ ÌæÈï̾àï¾à
ï¾å¼¾èŠ ¦Æ ¡À
ï¾åÑ ÀÄå
ÀèÆÉÇ Äæ¾ ÆÄê
ïÆåó¾à ïªÉå..
ï¼åǪëõ ÍæǪÄê ¡Àè ï¼Íï¿à
Íè¾ïÍÄê ïÀÇ ¡À Àæºí ïÈïÌà
¨èÌèïɨë ï¾å¼¨è¾ ¾è͹ ÛïÆà
º¾èïÉÄê ïÄåïÍåº¨à ¡ïÀà ïÈåïŒ....
 

Wasanthaye Aga By Edward Jayakody
Download Link

http://www.sendspace.com/file/772luu

No comments:

Post a Comment

ගීතයට අදාලව ඔබේ හිතට දැනෙන දෙ ලියන්න .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...